EerstReserveren.nl is een dienst die is opgezet voor winkeliers in Corona tijden. Zodat ze hun klanten een tijdslot kunnen laten reserveren om in hun winkel te komen shoppen. Het kan natuurlijk ook gewoon gebruikt worden door andere ondernemers als reserveringssysteem.

Neem gerust een kijkje op eerstreserveren.nl

In deze demo omgeving tonen we zoveel mogelijk de mogelijkheden van ons systeem. Zo kunt u hier b.v. een andere vestiging kiezen  die weer andere opties gebruikt.

  •  Beschikbaar
  •  Gedeeltelijk beschikbaar
  •  Volledig bezet
  •  Geselecteerd
  •  Gesloten

Bij deze vestiging in de demo kan een tijdslot worden gereserveerd om 1 uur te komen winkelen. Na ieder tijdslot hebben we een half uur pauze ingesteld. Er mogen 3 mensen per tijdslot een afspraak maken en er is ingesteld dat er enkel 1 persoon per afspraak mogelijk is. 

Neem gerust een kijkje op eerstreserveren.nl voor meer informatie over ons systeem.